Kvarteret "Drömmen"

kvarteret "Drömmen" ligger i Malmö

där är husen byggda av gult tegel
halvt fallfärdiga
på flera ställen är cementen synlig

någon har målat en graffittigris i vitt på väggen

den går där och bökar
dag ut och dag in
för allas ögon att se

ingen vet att grisar också drömmer
både på natten och på dagen
när månen är i moln drömmer grisen om ett liv i rymden
på dagen om en värld där alla har ett värde

där alla tillåts gå på gatan
där ingen anses vara klotter

där "Drömmen" är mer än ett kvarter.

RSS 2.0