studsande minnen - dikt


portalen är ånyo stängd
kontakten är bruten

vår saga är slut

musiken och spindlarna har försvunnit tillbaka där de kom ifrån

stormen är över och allt är tyst

allt ser ut som vanligt
inget är förstört

en vindpust letar sig in genom det öppna fönstret likt ett försenat ljud från ett flygplan

pianot ser ut som det alltid har gjort

svart mot vitt
ljud i tystnad

om man lyssnar riktigt noga kan man höra ekot av en melodi


från denna gömda verklighet

där livet var något annat

där konsten var på riktigt

och lavan ständigt bubblade.

RSS 2.0