Hamnlös - dikt

välkommen vackra vårvind
hjälp mig att slå ut
knopparna gör ont
hjälp mig snälla du

vältaliga vårvind
bli min sista räddning
öppna porten
till min eviga fästning

varsamma vårvind
stå mig bi
mitt jag är här nånstans
höljt inuti

väldiga vårvind
ta min varma hand
visa mig vägen
ut ur denna kalla brand

våldsamma vårvind
nummer tjugofem
snart ger jag upp
låt mig komma hem

vackra väna vårvind
väntan tär
jag ber dig nu
visa vem jag är.

RSS 2.0