själen

stilleben i rörelse

i själens mörka spegel
det gömmer sig en färg
något bortom tiden
som ändock ständigt är

sen begynnelsen man letat
efter jagets vara,
man har delat det i två
och hoppats gåtan klarat

det är dock ej så enkelt
som René Decartes sa
ty jaget är en gåta
som kanske inte har ett svar?

vi har forskat i det stora
men också i det små
bland stjärnor och atomer
för att finna stackens gömda nål

frukten har dock aldrig skördats
och kommer heller aldrig göras
ty jaget är en gåta
som ej så enkelt låter sig förföras.

Dock den dag då du hör plinget
när livet vänder blad
så inser du att jaget är en gåta

med ett väldigt enkelt svar..


Denver the last dinosaur


RSS 2.0